Goed om te weten


 1. De inschrijving voor de 5e editie start op 1 maart 2024 en sluit als het maximaal aantal deelnemers is bereikt (maar uiterlijk op 1 juli 2024).

 2. Iedere deelnemer ontvangt van de organisatie een badmuts en een tijdsregistratie-chip. Beiden zijn verplicht om te dragen. Zonder officiële ALS badmuts of tijdswaarneming mag er niet gestart worden. Dit is in verband met veiligheidsvoorschriften.

 3. Iedere deelnemer moet zich bij aanmelding op 10 augustus 2024 ter plaatse kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.

 4. We vragen alle deelnemers bij de registratiebalie op 10 augustus 2024 een gezondheidsverklaring en een vrijwaringsverklaring te ondertekenen waarbij je als deelnemer akkoord gaat met het zwemmen op eigen risico. (De formulieren worden vooraf gemaild zodat ze op gemak doorgelezen kunnen worden). Het water De (Brede) Lee is weliswaar nog nooit zo schoon geweest als nu, maar het water is geen officieel zwemwater. De waterkwaliteit zal voor de A Local Swim Westland worden gecontroleerd en zo hoog mogelijk gemaakt worden. Dit gebeurt door controles van het water en het zoveel mogelijk verwijderen van drijvend vuil op de route en niet drijvend vuil onder en naast de bruggen.

 5. Deelname is ten allen tijde voor eigen risico. De organisatie is op geen enkele manier aansprakelijk voor enig letsel of enige schade van welke aard dan ook ontstaan vooraf, tijdens, of na A Local Swim Westland (of op alternatieve datum zie punt 12). De deelnemer dient in het bezit te zijn van de gebruikelijke verzekeringen zoals bijvoorbeeld een aansprakelijkheidsverzekering en een adequate ziektekostenverzekering.

 6. De deelnemersbijdrage (het inschrijfgeld) is € 45,-. Hiervoor word je als deelnemer helemaal in de watten gelegd met o.a. een handdoek, slippers, badmuts, een maaltijd, drankmunten, tijdwaarneming, omkleedgelegenheid, vervoer naar startlocatie, entertainment etc. Voor de Jeugdswim is het inschrijfgeld voor de 530m zwemroute € 17,50 (handdoek, tijdwaarneming, iets lekkers te eten en te drinken) en voor de 1km zwemroute € 27,50 (handdoek, tijdwaarneming, iets lekkers te eten en te drinken)

 7. Iedere deelnemer voor de 2km gaat de inspanningsverplichting aan minimaal € 150,- aan donatiegeld op te halen via zijn/haar persoonlijke pagina op www.alocalswimwestland.nl Voor de jeugdswim van 530m is dit donatiebedrag vastgesteld op € 50,-.. Voor de jeugdswim van 1km is dit donatiebedrag vastgesteld op € 75,00.

 8. Iedere deelnemer krijgt vanaf inschrijving tot aan het evenement nieuwsbrieven gestuurd met allerlei informatie en leuke weetjes. Als laatste ontvang je circa een week voor het evenement de startbescheiden.

 9. De organisatie van A Local Swim Westland raadt sterk aan om deel te nemen in, maar ook een aantal keer te trainen, in een wetsuit of shorty. Een wetsuit (of shorty) geeft extra drijfvermogen en extra warmte.

 10. Kan een deelnemer onverhoopt vanwege gezondheidsproblemen of familieomstandigheden niet aan de start verschijnen op 10 augustus 2024, dan zal het inschrijfgeld worden teruggestort. (Na overhandiging van een rechtsgeldige verklaring.) De deelnemer kan hiervoor contact opnemen met de organisatie via info@alswestland.nl Gedoneerde sponsorgelden op zijn/haar persoonlijke pagina worden niet gerestitueerd maar komen ten goede aan belangrijk onderzoek naar ALS.

 11. De Stichting ALS Westland behoudt zich het recht voor om ten allen tijde wijzigingen aan te brengen in het programma van A Local Swim Westland.

 12. De Stichting ALS Westland behoudt zich het recht voor om bij onverwacht slecht weer of onvoorzienbare omstandigheden A Local Swim Westland te annuleren of uit te wijken naar een alternatieve locatie of alternatieve starttijd / datum. Inschrijfgelden worden bij annulering retour gestort onder aftrek van gemaakte kosten door de organisatie en kosten voor het betalingsverkeer. Donatiegelden komen ten goede aan onderzoek naar de oorzaak en mogelijke oplossing van ALS en aan de kwaliteit van zorg en leven van patienten. 

Wilt u de uitgebreide versie van de algemene voorwaarden nog eens nalezen klik dan op ‘algemene voorwaarden’ onderaan deze pagina.


Overige informatie die volgt tot 10 augustus 2024 welke Stichting ALS Westland relevant acht voor de deelnemers, zal via de nieuwsbrieven worden toegestuurd.