Algemene voorwaarden


V13 15-04-2024 | 15:05:39

A Local Swim Westland 2024      

 1. A Local Swim Westland is een initiatief en programma van Stichting ALS Westland.
 2. Doelstelling van A Local Swim Westland is aandacht en opbrengsten genereren ter bestrijding van de ziekte ALS middels een zwemtocht van 2km door het Westlandse dorp De Lier (water De Lee en Brede Lee) op d.d. 10 augustus 2024.
 3. A Local Swim Westland vindt plaats als de benodigde vergunning door de Gemeente Westland is verstrekt.
 4. Hoewel de Stichting ALS Westland verantwoordelijk is voor de inhoud van het A Local Swim Westland programma en de inhoud van de website www.alocalswimwestland.nl, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.
 5. De inschrijving voor de 5e editie start op 1 maart 2024 tenzij het bestuur van de Stichting ALS Westland besluit deze datum aan te passen.
 6. Alle donaties, exclusief de in rekening gebrachte transactiekosten, komen ten goede aan onderzoeken en projecten over de oorzaak, behandeling, kwaliteit van zorg en leven omtrent de ziekte ALS. Stichting ALS Westland is een non- profit organisatie met een ANBI status. Het RSIN van de Stichting ALS Westland is 852939681
 7. Het bestuurslidmaatschap van de Stichting ALS Westland is een onbezoldigde functie. De bestuursleden krijgen geen vergoeding. De vrijwilligers die tijdens het evenement aanwezig zijn krijgen geen vergoeding.
 8. Op de totaal-donatieteller op de homepage en op de profielpagina’s van de deelnemers op www.alocalswimwestland.nl zal het netto bedrag aan donaties zichtbaar zijn.
 9. De penningmeester van de Stichting ALS Westland behoudt toezicht op de inkomstenstroom en de kosten, met behulp van de speciaal voor dit initiatief geopende projectadministratie.
 10. Deelnemers schrijven zich in via de actiesite www.alocalswimwestland.nl. Alle persoonsgegevens worden door de Stichting ALS Westland conform de Wet bescherming persoonsgegevens vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor het onder sub 2 genoemde evenement en voor toezending van nieuwsbrieven van de Stichting ALS Westland.
 11. De Stichting ALS Westland behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in het programma van A Local Swim Westland 2024.
 12. De Stichting ALS Westland behoudt zich het recht voor om bij onverwacht slecht weer, onvoorzienbare omstandigheden, onvoldoende animo, onvoldoende waterkwaliteit of een watertemperatuur lager dan 15 graden, het evenement te annuleren of uit te wijken naar een alternatieve locatie of starttijd. Inschrijfgelden worden alleen bij volledige annulering retour gestort, onder aftrek van gemaakte organisatiekosten en kosten voor het betalingsverkeer. Donatiegelden komen direct ten goede aan de Stichting ALS Nederland en worden niet geretourneerd. Dit geldt tevens voor de A Local jeugdSwim Westland.
 13. De Stichting ALS Westland maakt na afloop van het evenement openbaar hoeveel donatiegeld er is opgehaald met het evenement en rapporteert over de projecten waar dit donatiegeld aan wordt besteed.

Uitsluiting aansprakelijkheid Deelnemen

 1. Iedere deelnemer wordt bij registratie op 10 augustus 2024 verplicht een disclaimer te ondertekenen waarbij hij/zij akkoord gaat met deelname op eigen risico. In deze disclaimer zal in het bijzonder aandacht worden gevraagd voor risico’s gemoeid met waterkwaliteit en de risico’s van aanvaringen. Deze disclaimer wordt bij het verstrekken van de startbescheiden per email elektronisch beschikbaar gesteld.
 2. Het bestuur van de Stichting ALS Westland bepaalt het aantal deelnemers.
 3. Elke individuele deelnemer (minimaal 15 jaar, moet kunnen zwemmen, gezond, niet zwanger, zie ook punt 4 hierna) die zich individueel inschrijft, betaalt €45 inschrijfgeld en spant zich in om minimaal €150 sponsorgeld via zijn/haar persoonlijke donatiepagina op te halen t.bv. de Stichting ALS Westland. (Een deelnemer aan de A Local jeugdSwim Westland route 530m is 10 t/m 14 jaar oud (geboren in de jaren 2010 t/m 2014) betaalt € 17,50 inschrijfgeld en spant zich in om minimaal €50 donatiegeld op te halen. Een deelnemer aan de A Local JeugdSwim route 1 km is 14, 15 of 16 jaar oud (geboren in de jaren 2008 t/m 2010) betaalt € 27,50 inschrijfgeld en spant zich in om minimaal €75 donatiegeld op te halen. Zie verder hieronder bij JeugdSwim.)  
 4. Een deelnemer moet kunnen zwemmen, minimaal 15 jaar oud zijn, en niet zwanger zijn of gezondheidsproblemen hebben. Aan elke deelnemer zal voor de start worden gevraagd zulks te verklaren. (Een deelnemer aan de A Local jeugdSwim Westland route 530m is tussen de 10 t/m 14 jaar oud (geboren in de jaren 2010 t/m 2014) en in het bezit van minimaal 1 zwemdiploma. De begeleider van het kind is 18 jaar of ouder. Een deelnemer aan de A Local jeugdSwim Westland route 1 km is 14, 15 of 16 jaar oud (geboren in de jaren 2008 t/m 2010) en in het bezit van minimaal 1 zwemdiploma. Deelnemers aan de jeugdSwim tekenen vooraf een gezondheids- en vrijwaringsverklaring. Zie hieronder bij JeugdSwim.)
 5. Deelnemers jonger dan 18 jaar kunnen alleen meedoen onder verantwoording van hun ouder/verzorger die tevens de gezondheidsverklaring en vrijwaringsbewijs mede ondertekent.
 6. Een deelnemer is verplicht een geldig (kopie) legitimatiebewijs op de dag van het evenement d.d. 10 augustus 2024 bij zich te hebben.
 7. Het inschrijfgeld wordt direct bij inschrijving ingehouden via het betalingssysteem op www.alocalswimwestland.nl. Betalen voor deelname kan alleen via een Ideal betaling. Buitenlandse betalingen of teambetalingen kunnen in overleg per factuur worden voldaan.
 8. Is een individuele deelnemer vanwege familie-omstandigheden of gezondheidsproblemen verhinderd om op 10 augustus 2024  te verschijnen, dan zal, na overhandiging van een rechtsgeldige verklaring, het inschrijfgeld wordt geretourneerd tot 1 maand voorafgaand aan het event. Deelnemer dient hiertoe via deelnemers@alswestland.nl contact op te nemen met de organisatie. Het reeds opgehaalde donatiegeld door de betreffende deelnemer kan niet worden gestorneerd. Vanaf 10 juli 2024 kan er niet meer worden geannuleerd en worden inschrijfgelden niet meer gestorneerd.
 9. Het donatiegeld wordt rechtstreeks gedoneerd via de persoonlijke pagina van de deelnemer.
 10. Het donatiegeld wordt aan de deelnemer gekoppeld en wordt ontvangen op het bankrekeningnummer van de stichting ALS Westland. (NL87RABO0336230753) 
 11. Deelnemers die niet hebben voldaan aan de inspanningsverplichting om minimaal € 150 op te halen, kunnen bij de eerstvolgende editie van A Local Swim Westland worden uitgesloten van deelname.
 12. Deelname aan de A Local Swim Westland of A Local jeugdSwim Westland en/of eventueel georganiseerde trainingen voorafgaand aan de A Local Swim Westland, is voor alle deelnemers op eigen risico. De organisatie is op geen enkele manier aansprakelijk voor enig letsel of enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, bijzondere, indirecte of gevolgschade, die voortvloeit uit of verband houdt met bezoek aan of deelname aan de A Local Swim Westland op d.d. 10 augustus 2024 of op of tijdens de side events en trainingen voorafgaand aan de Swim.
 13. Startbewijzen mogen niet worden afgenomen om door derden voor promotionele of commerciële doeleinden te worden ingezet.

Bijkomende voorwaarden voor deelname via teams

 1. Een team bestaat uit minimaal 2 personen en maximaal 50 personen die ouder dan 15 jaar zijn. Dit kunnen collega’s zijn namens een bedrijf, vrienden, een sportclub, klasgenoten, studenten, familie, enz.
 2. Elke deelnemer die zich inschrijft bij een team betaalt €45 inschrijfgeld en spant zich in om minimaal €150 sponsorgeld via zijn/haar persoonlijke donatiepagina op te halen t.b.v. de Stichting ALS Nederland.

Prijzen deelnemers

Van iedere deelnemer aan de A Local Swim Westland of A Local jeugdSwim Westland  wordt via een chipsysteem de tijd geregistreerd. Na afloop van het event vindt een prijsuitreiking plaats voor de snelst deelnemende man, vrouw en jeugd. A Local Swim Westland is geen officiële wedstrijd.  

A Local jeugdSwim Westland route 530 meter

 1. Op 10 augustus 2024 organiseren we in de middag een swim voor de jeugd. De lengte van de zwemroute is 530 meter.
 2. Een deelnemer aan de A Local jeugdSwim Westland route 530m. is tussen de 10 t/m 14 jaar oud (geboren in de jaren 2010 t.m. 2014) en in het bezit van minimaal 1 zwemdiploma.
 3. Met ieder kind moet een begeleider meezwemmen van minimaal 18 jaar.
 4. Wil een kind graag meezwemmen maar heeft hij/zij geen begeleider dan dient contact te worden opgenomen met de organisatie via info@alswestland.nl.
 5. Deelnemers jonger dan 18 jaar kunnen alleen meedoen onder verantwoording van hun ouder/verzorger die tevens de gezondheidsverklaring en vrijwaringsbewijs mede ondertekent.
 6. Het inschrijfgeld hiertoe bedraagt € 17,50 voor een kind en begeleider, het kind spant zich in om minimaal € 50,00 sponsorgeld via zijn/haar persoonlijke donatiepagina op te halen t.bv. Stichting ALS Westland.
 7. Iedere begeleider van het kind wordt bij registratie op d.d. 10 augustus 2024 verplicht een disclaimer te ondertekenen waarbij hij/zij akkoord gaat met deelname op eigen risico. In deze disclaimer zal in het bijzonder aandacht worden gevraagd voor risico’s gemoeid met waterkwaliteit en de risico’s van het zwemmen op een parcours dat weliswaar afgesloten is voor vaarverkeer maar waarop naast zwemmers zich ook boards met lifeguards bevinden en boten aan de kade liggen. Deze disclaimer wordt bij het verstrekken van de startbescheiden per email elektronisch beschikbaar gesteld.
 8. Het bestuur van de Stichting ALS Westland bepaalt het aantal deelnemers.
 9. Een deelnemer en zijn/haar begeleider is verplicht een geldig (kopie) legitimatiebewijs op de dag van het evenement d.d. 10 augustus 2024 bij zich te hebben.
 10. Het inschrijfgeld wordt direct bij inschrijving ingehouden via het betalingssysteem op alocalswimwestland.nl en geschiedt via een Ideal betaling.
 11. Is een deelnemer vanwege familieomstandigheden of gezondheidsproblemen verhinderd om op d.d. 10 augustus 2024 te verschijnen, dan zal, na overhandiging van een rechtsgeldige verklaring, het inschrijfgeld worden geretourneerd tot 1 maand (d.d 10 juli 2022) voorafgaand aan het event. Deelnemer dient hiertoe via deelnemers@alswestland.nl contact op te nemen met de organisatie. Het reeds opgehaalde donatiegeld door de betreffende deelnemer kan niet worden gestorneerd.
 12. Het donatiegeld wordt rechtstreeks gedoneerd via de persoonlijke pagina van de deelnemer.
 13. Het donatiegeld wordt aan de deelnemer gekoppeld en komt rechtstreeks op het donatiegeld-rekeningnummer van de stichting ALS Westland (NL87RABO03362307 53) 
 14. Deelnemers aan de jeugdswim die niet hebben voldaan aan de inspanningsverplichting om minimaal € 50 op te halen, kunnen bij de eerstvolgende editie van A Local jeugdSwim Westland worden uitgesloten van deelname.
 15. Deelname aan de A Local jeugdSwim Westland is voor alle deelnemers op eigen risico. De organisatie is op geen enkele manier aansprakelijk voor enig letsel of enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, bijzondere, indirecte of gevolgschade, die voortvloeit uit of in verband houdt met bezoek aan of deelname aan de A Local Swim Westland op 10 augustus 2024 of op of tijdens de side events /trainingen voorafgaand aan de Swim.
 16. Startbewijzen mogen niet worden afgenomen om door derden voor promotionele of commerciële doeleinden te worden ingezet.
 17. De organisatie van de A Local jeugdSwim Westland vindt alleen dan plaats indien de Gemeente Westland de daartoe benodigde vergunning heeft verstrekt.
 18. De stichting ALS Westland behoudt zich het recht voor om wijzigingen in het programma door te voeren of het evenement, bijvoorbeeld bij slechte weersomstandigheden, slechte waterkwaliteit, een lagere watertemperatuur dan 15 graden, onvoorziene omstandigheden of te weinig animo te annuleren. Inschrijfgelden worden, alleen bij volledige annulering na aftrek van organisatiekosten en transactiekosten dan teruggestort. Donatiegelden komen rechtstreeks ten goede aan de stichting ALS en worden niet terug gestort.

A Local jeugdSwim Westland route 1 kilometer

 1. Op 10 augustus 2024 organiseren we in de middag een swim voor de jeugd. De lengte van de zwemroute is 1 kilometer. 
 2. Een deelnemer aan de A Local jeugdSwim Westland route 1 kilometer is 14, 15 of 16 jaar oud (geboren in de jaren 2008 t/m 2010) en in het bezit van minimaal 1 zwemdiploma.
 3. Deelnemers aan de 1km zwemroute worden begeleid door lifequards van de reddingsbrigade.
 4. Deelnemers jonger dan 18 jaar kunnen alleen meedoen onder verantwoording van hun ouder/verzorger die tevens de gezondheidsverklaring en vrijwaringsbewijs mede ondertekent.
 5. Het inschrijfgeld hiertoe bedraagt € 27,50, de jongere spant zich in om minimaal € 75,00 sponsorgeld via zijn/haar persoonlijke donatiepagina op te halen t.bv. Stichting ALS Westland.
 6. Het bestuur van de Stichting ALS Westland bepaalt het aantal deelnemers.
 7. Een deelnemer is verplicht een geldig (kopie) legitimatiebewijs op de dag van het evenement d.d. 10 augustus 2024 bij zich te hebben.
 8. Het inschrijfgeld wordt direct bij inschrijving ingehouden via het betalingssysteem op alocalswimwestland.nl en geschiedt via een Ideal betaling.
 9. Is een deelnemer vanwege familieomstandigheden of gezondheidsproblemen verhinderd om op d.d. 10 augustus 2024 te verschijnen, dan zal, na overhandiging van een rechtsgeldige verklaring, het inschrijfgeld worden geretourneerd tot 1 maand (d.d 10 juli 2024) voorafgaand aan het event. Deelnemer dient hiertoe via deelnemers@alswestland.nl contact op te nemen met de organisatie. Het reeds opgehaalde donatiegeld door de betreffende deelnemer kan niet worden gestorneerd.
 10. Het donatiegeld wordt rechtstreeks gedoneerd via de persoonlijke pagina van de deelnemer.
 11. Het donatiegeld wordt aan de deelnemer gekoppeld en komt rechtstreeks op het donatiegeld-rekeningnummer van de stichting ALS Westland (NL87RABO03362307 53) 
 12. Deelnemers aan de jeugdswim 1 km. die niet hebben voldaan aan de inspanningsverplichting om minimaal € 75 op te halen, kunnen bij de eerstvolgende editie van A Local jeugdSwim Westland worden uitgesloten van deelname.
 13. Deelname aan de A Local jeugdSwim Westland is voor alle deelnemers op eigen risico. De organisatie is op geen enkele manier aansprakelijk voor enig letsel of enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, bijzondere, indirecte of gevolgschade, die voortvloeit uit of in verband houdt met bezoek aan of deelname aan de A Local Swim Westland op 10 augustus 2024 of op of tijdens de side events /trainingen voorafgaand aan de Swim.
 14. Startbewijzen mogen niet worden afgenomen om door derden voor promotionele of commerciële doeleinden te worden ingezet.
 15. De organisatie van de A Local jeugdSwim Westland vindt alleen dan plaats indien de Gemeente Westland de daartoe benodigde vergunning heeft verstrekt.
 16. De stichting ALS Westland behoudt zich het recht voor om wijzigingen in het programma door te voeren of het evenement, bijvoorbeeld bij slechte weersomstandigheden, slechte waterkwaliteit, een lagere watertemperatuur dan 15 graden, onvoorziene omstandigheden of te weinig animo te annuleren. Inschrijfgelden worden, alleen bij volledige annulering na aftrek van organisatiekosten en transactiekosten dan teruggestort. Donatiegelden komen rechtstreeks ten goede aan de stichting ALS en worden niet terug gestort.

Portretrecht

 1. Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is voor promotionele doeleinden van de organisatie, zonder daarvoor een vergoeding te ontvangen.

      KLEDING

 1. Het dragen van de door de organisatie verstrekte badmuts is verplicht. De door de organisatie verstrekte badmuts dient tijdens de gehele route, van start tot en met finish, geheel zichtbaar gedragen te worden.
 2. De kleding (inclusief eventuele attributen) die door de deelnemers gedragen worden, dienen de veiligheid van de deelnemer zelf, alsmede de overige deelnemers, niet in gevaar te brengen. De organisatie zal hierop toezien en de deelnemer is verplicht de aanwijzingen van de organisatie op te volgen. De organisatie adviseert de volgende beschermende kleding te dragen tijdens het evenement: wetsuit en zwembrilletje.

 

Stichting ALS Westland
p/a Poeldijksepad 7b 
2675 CL Honselersdijk

www.alswestland.nl

www.alocalswimwestland.nl

Kamer van Koophandel nummer: 58238778

De Stichting ALS Westland is ANBI gecertificeerd

RSIN nummer van de stichting is 852939681

 

Deze algemene voorwaarden zijn naar voorbeeld van de Amsterdam City Swim, waarbij in overleg is bepaald dat voor het evenement “A Local Swim” hiervan gebruik mag worden gemaakt.  

__________________________________________________________________________________________

 

Deze website is eigendom van Stichting ALS Westland. De website is gemaakt met Kentaa, een product van Kentaa B.V. (www.kentaa.nl). Een ieder die gebruik maakt van A Local Swim Westland - voor welke doeleinden dan ook - gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Stichting ALS Westland en Kentaa spannen zich in om defecten aan deze website zo veel mogelijk te voorkomen en zo snel mogelijk te verhelpen. Kentaa is voor haar dienstverlening afhankelijk van derden, zoals hosting- en payment-providers en de interfaces (API) van de sociale netwerken.

Stichting ALS Westland en Kentaa geven geen garanties met betrekking tot werking van en de dienstverlening via deze website en behoudt zich het recht voor de dienst te wijzigen, of uit te breiden. Stichting ALS Westland en Kentaa zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die ontstaat uit het gebruik van de website of enige daarop geboden informatie, met inbegrip van beschadiging of verlies van gegevens, schade aan apparatuur of programma's.

Auteursrecht

Stichting ALS Westland spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo's en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt. Indien foto's, illustraties en dergelijke door een actiestarter, deelnemer of projectleider worden geüpload op A Local Swim Westland, dan staat de actiestarter, deelnemer of projectleider in voor respecteren van de auteursrechten van derde partijen op dat materiaal. De actiestarter, deelnemer of projectleider vrijwaart Stichting ALS Westland tegen aanspraken van derden wegens het schenden van auteursrechten.

Transactiekosten

Payment provider Buckaroo B.V. draagt zorg voor de afwikkeling van transacties via deze website. Over transacties worden door Kentaa en Buckaroo B.V. transactiekosten berekend. Stichting ALS Westland en Kentaa zijn niet aansprakelijk voor de dienstverlening van Buckaroo B.V.. Bij een donatie kan iemand een bijdrage aan de transactiekosten doen. De exacte transactiekosten zijn afhankelijk van het gedoneerde bedrag en de betaalmethode.

Persoonsgegevens

Alle tot natuurlijke personen herleidbare gegevens (“persoonsgegevens”) in de elektronische correspondentie met de website A Local Swim Westland zullen Stichting ALS en Kentaa met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen. Stichting ALS Westland en Kentaa leven daarbij de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), het Privacy Statement en het Cookie Statement na. Stichting ALS Westland geldt te allen tijde als 'verwerkingsverantwoordelijke' en Kentaa geldt te allen tijde als 'verwerker' in de zin van artikel 4 sub f AVG. Stichting ALS Westland en Kentaa krijgen volledig inzicht in uw gegevens. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt of ter inzage gegeven, tenzij Stichting ALS Westland daartoe verplicht is op grond van een wettelijke voorschrift, gerechtelijk vonnis of ambtelijk bevel. Wanneer u de website bezoekt, een actiepagina start, inlogt via een social media profiel of e-mailadres, of een donatie doet, worden uw gegevens vastgelegd. Stichting ALS Westland en Kentaa en gebruiken uw gegevens ter ondersteuning respectievelijk uitvoering van uw geldinzamelactie, deelname registraties aan evenementen, het verwerken van donaties en om u te informeren over activiteiten en werkzaamheden of om uw steun te vragen. Indien u geen informatie van Stichting ALS Westland wenst te ontvangen of bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact op via: info@alswestland.nl. U kunt zich voor nieuwsbrieven en e-mailings ook afmelden via de afmeldlink die is opgenomen onderaan ieder e-mailbericht.

Als blijkt dat een persoon die op welke grond ook persoonsgegevens achterlaat op de website A Local Swim Westland jonger is dan 16 jaar, zal Stichting ALS Westland, binnen de haar ter beschikking staande technische mogelijkheden, verifiëren of deze gegevens met toestemming van een ouder of verzorger zijn afgegeven. Indien die toestemming ontbreekt, zal Stichting ALS Westland niet overgaan tot verwerking van de persoonsgegevens.

Op de verwerking van persoonsgegevens is altijd ons Privacy Statement van toepassing. Het Privacy Statement kunt u hier raadplegen.

Cookies

Cookies vormen een essentieel onderdeel van het surfen op het web. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Kentaa maakt gebruik van de informatie in cookies om de bezoeker te herkennen bij een volgend bezoek en gepersonaliseerde inhoud aan te bieden en het voor de bezoeker makkelijker te maken. Cookies worden ook gebruikt voor het verkrijgen van statistische gegevens. Bij het plaatsen van cookies handelen Stichting ALS Westland en Kentaa in overeenstemming met artikel 11.7 Telecommunicatiewet en het Cookie Statement.

Verwijderen van content

Stichting ALS Westland en Kentaa behouden zich het recht voor om ongepaste of auteursrechtelijke informatie die door gebruikers op de website wordt geplaatst zonder voorafgaand bericht en zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding (deels) te verwijderen.