Sinds 2009 organiseert de Stichting ALS Westland allerlei activiteiten met als doel de patiënten en hun naasten te steunen en om geld in te zamelen voor onderzoek naar de oorzaak van deze verschrikkelijke zenuw-spierziekte, en naar de kwaliteit van zorg en leven van patiënten. Regelmatig komen er ook mooie donaties binnen van bedrijven en via particuliere initiatieven. Velen zijn terug te lezen op onze website: alswestland.nl